BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO
Bí ẩn Của Những điềm Chiêm Bao

Diễn tả

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh Sách Hình Diễn Tả

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Cu Hanh
 • :x
  :x
  :x
 • :yogian15:
  Giận
  Giận
 • :yonauan:
  Nấu Ăn
  Nấu Ăn
 • :yobongbong:
  Bong Bóng
  Bong Bóng
 • :yogian6:
  Giận
  Giận
 • :yothatvong:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :yohi6:
  Hi
  Hi
 • :yomua:
  Múa
  Múa
 • :yodanhvo2:
  Đánh Võ
  Đánh Võ
 • :yoyeu6:
  Yêu
  Yêu
 • :yomacco1:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yogian5:
  Giận
  Giận
 • :yotheduc4:
  Thể Dục
  Thể Dục
 • :yongau2:
  Ngầu
  Ngầu
 • :yohethon:
  Hết Hồn
  Hết Hồn
 • :yotapta:
  Tập Tạ
  Tập Tạ
 • :yohi8:
  Hi
  Hi
 • :yoyeu3:
  Yêu
  Yêu
 • :yotieubay:
  Tiểu Bậy
  Tiểu Bậy
 • :yodieu3:
  Điệu
  Điệu
 • :yokhoc11:
  Khóc
  Khóc
 • ;)
  ;)
  ;)
 • :))
  :))
  :))
 • :D
  :D
  :D
 • =))
  =))
  =))
 • >:D<
  >:D<
  >:D<
 • :-*
  :-*
  :-*
 • :((
  :((
  :((
 • :macco2:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :cuoi1:
  Cười
  Cười
 • :hi2:
  Hi
  Hi
 • :gian4:
  Giận
  Giận
 • :ammuu1:
  Âm Mưu
  Âm Mưu
 • :yeu1:
  Yêu
  Yêu
 • :thedo:
  Thẻ Đỏ
  Thẻ Đỏ
 • :chaymaucam:
  Chảy Máu Cam
  Chảy Máu Cam
 • :yosieunhan:
  Siêu Nhân
  Siêu Nhân
 • :yonhinhanh:
  Nhí Nhảnh
  Nhí Nhảnh
 • :yonoixau:
  Nói Xấu
  Nói Xấu
 • :nongnuc:
  Nóng Nực
  Nóng Nực
 • :yokhoc4:
  Khóc
  Khóc
 • :yokhoc5:
  Khóc
  Khóc
 • :yokhoc3:
  Khóc
  Khóc
 • :yonhaymua2:
  Nhảy Múa
  Nhảy Múa
 • :yokhoc9:
  Khóc
  Khóc
 • :bye1:
  Bye
  Bye
 • :honma1:
  Hồn Ma
  Hồn Ma
 • :)
  :)
  :)
 • :(
  :(
  :(
 • :khoc2:
  Khóc
  Khóc
 • :gian6:
  Giận
  Giận
 • :hi1:
  Hi
  Hi
 • :khoc1:
  Khóc
  Khóc
 • :khoc3:
  Khóc
  Khóc
 • :huytsao:
  Huýt Sáo
  Huýt Sáo
 • :gian7:
  Giận
  Giận
 • :ngau:
  Ngầu
  Ngầu
 • :bidanh:
  Bị Đánh
  Bị Đánh
 • :cuoi3:
  Cười
  Cười
 • :gian5:
  Giận
  Giận
 • :ngacnhien2:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :nhinhanh:
  Nhí Nhảnh
  Nhí Nhảnh
 • :ngap:
  Ngáp
  Ngáp
 • :yooi:
  Ói
  Ói
 • :alo:
  Alo
  Alo
 • :gian2:
  Giận
  Giận
 • :dabanh3:
  Đá Banh
  Đá Banh
 • :gian8:
  Giận
  Giận
 • :hethon:
  Hết Hồn
  Hết Hồn
 • :dongbang:
  Đóng Băng
  Đóng Băng
 • :thatvong1:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :tam:
  Tắm
  Tắm
 • :robot:
  Robot
  Robot
 • :ngau1:
  Ngầu
  Ngầu
 • :benh1:
  Bệnh
  Bệnh
 • :hi3:
  Hi
  Hi
 • :cuoi2:
  Cười
  Cười
 • :vanxin:
  Van Xin
  Van Xin
 • :suynghi1:
  Suy Nghĩ
  Suy Nghĩ
 • :lamngo:
  Làm Ngơ
  Làm Ngơ
 • :dabanh2:
  Đá Banh
  Đá Banh
 • :bungbu:
  Bụng Bự
  Bụng Bự
 • :nguamui:
  Ngứa Mũi
  Ngứa Mũi
 • :ngacnhien3:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :bittai:
  Bịt Tai
  Bịt Tai
 • :gian3:
  Giận
  Giận
 • :phunnuoc1:
  Phun Nước Miếng
  Phun Nước Miếng
 • :oi1:
  Ói
  Ói
 • :oi2:
  Ói
  Ói
 • :birthday:
  Happy Birthday
  Happy Birthday
 • :thoisao:
  Thổi Sáo
  Thổi Sáo
 • :domat:
  Đỏ Mặt
  Đỏ Mặt
 • :danh:
  Đánh
  Đánh
 • :thoimien:
  Thôi Miên
  Thôi Miên
 • :ammuu2:
  Âm Mưu
  Âm Mưu
 • :duaxe:
  Đua Xe
  Đua Xe
 • :dieu:
  Điệu
  Điệu
 • :oi3:
  Ói
  Ói
 • :khoc4:
  Khóc
  Khóc
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :thodai1:
  Thở Dài
  Thở Dài
 • :thatvong2:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :xindeu:
  Xin Đểu
  Xin Đểu
 • :uongnuoc:
  Uống Nước
  Uống Nước
 • :phunnuoc2:
  Phun Nước Miếng
  Phun Nước Miếng
 • :cuoi4:
  Cười
  Cười
 • :thatvong3:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :tungkinh:
  Tụng Kinh
  Tụng Kinh
 • :one:
  Number One
  Number One
 • :dabanh1:
  Đá Banh
  Đá Banh
 • :honma2:
  Hồn Ma
  Hồn Ma
 • :thevang:
  Thẻ Vàng
  Thẻ Vàng
 • :codon:
  Cô Đơn
  Cô Đơn
 • :hi4:
  Hi
  Hi
 • :thatvong4:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :bye2:
  Bye
  Bye
 • :thodai2:
  Thở Dài
  Thở Dài
 • :khoc5:
  Khóc
  Khóc
 • :gian9:
  Giận
  Giận
 • :khoc6:
  Khóc
  Khóc
 • :hi5:
  Hi
  Hi
 • :ngu:
  Ngủ
  Ngủ
 • :suynghi2:
  Suy Nghĩ
  Suy Nghĩ
 • :macco1:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :hi6:
  Hi
  Hi
 • :gian10:
  Giận
  Giận
 • :thatvong5:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :chet:
  Chết
  Chết
 • :chongmat:
  Chóng Mặt
  Chóng Mặt
 • :thatvong6:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :hi7:
  Hi
  Hi
 • :ngacnhien4:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :hi8:
  Hi
  Hi
 • :ammua3:
  Âm Mưu
  Âm Mưu
 • :yeu2:
  Yêu
  Yêu
 • :uot:
  Ướt Nhẹp
  Ướt Nhẹp
 • :ngugat:
  Ngủ Gật
  Ngủ Gật
 • :ngontay:
  Ngón Tay
  Ngón Tay
 • :angle:
  Angle
  Angle
 • :gian11:
  Giận
  Giận
 • :lacdau:
  Lắc Đầu
  Lắc Đầu
 • Yoyo Cici
 • :yodotphao"
  Đốt Pháo
  Đốt Pháo
 • :yongacnhien1:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yogatdau:
  Gật Đầu
  Gật Đầu
 • :yongacnhien9:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yotuphu2:
  Tự Phụ
  Tự Phụ
 • :yotunghoa:
  Tung Hoa
  Tung Hoa
 • :yodieu4:
  Điệu
  Điệu
 • :yoyeu2:
  Yêu
  Yêu
 • :yodideu:
  Đi Đều
  Đi Đều
 • :yocuoideu2:
  Cười Đểu
  Cười Đểu
 • :yothadieu:
  Thả Diều
  Thả Diều
 • :yovotay:
  Vỗ Tay
  Vỗ Tay
 • :yosuynghi3:
  Suy Nghĩ
  Suy Nghĩ
 • :yomacco3:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yokiss:
  Kiss
  Kiss
 • :yochocque1:
  Chọc Quê
  Chọc Quê
 • :yonhinlen:
  Nhìn Lén
  Nhìn Lén
 • :yohamtien:
  Ham Tiền
  Ham Tiền
 • :yoho:
  Ho
  Ho
 • :yogian12:
  Giận
  Giận
 • :yobatman:
  Batman
  Batman
 • :yokhoc10:
  Khóc
  Khóc
 • :yotuphu4:
  Tự Phụ
  Tự Phụ
 • :yohat:
  Ca Hát
  Ca Hát
 • :yohocbai1:
  Học Bài
  Học Bài
 • :yogian7:
  Giận
  Giận
 • :yoantan:
  Ăn Tán
  Ăn Tán
 • :yotam:
  Tắm
  Tắm
 • :yobidanh4:
  Bị Đánh
  Bị Đánh
 • :yobidanh1:
  Bị Đánh
  Bị Đánh
 • :yoxichdu:
  Xích Đu
  Xích Đu
 • :yotungkinh:
  Tụng Kinh
  Tụng Kinh
 • :yoyeu4:
  Yêu
  Yêu
 • :yomacco5:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yotuphu1:
  Tự Phụ
  Tự Phụ
 • :yokhoc13:
  Khóc
  Khóc
 • :yophuthuy:
  Phù Thủy
  Phù Thủy
 • :yotuphu3:
  Tự Phụ
  Tự Phụ
 • :yongau3:
  Ngầu
  Ngầu
 • :yongau1:
  Ngầu
  Ngầu
 • :yoboi:
  Bơi
  Bơi
 • :yohonma4:
  Hồn Ma
  Hồn Ma
 • :yochoi:
  Đi Chơi
  Đi Chơi
 • :yogoidien:
  Gọi Điện
  Gọi Điện
 • :yosuynghi1:
  Suy Nghĩ
  Suy Nghĩ
 • :yolonmeo:
  Lộn Mèo
  Lộn Mèo
 • :yogian10:
  Giận
  Giận
 • :yongacnhien5:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yochaymau1:
  Chảy Máu Cam
  Chảy Máu Cam
 • :yomacco4:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yohoatien:
  Hỏa Tiễn
  Hỏa Tiễn
 • :yotutu:
  Tự Tử
  Tự Tử
 • :yongacnhien3:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yokhoc12:
  Khóc
  Khóc
 • :yogian3:
  Giận
  Giận
 • :yosuynghi4:
  Suy Nghĩ
  Suy Nghĩ
 • :yogian11:
  Giận
  Giận
 • :yodanhrang:
  Đánh Răng
  Đánh Răng
 • :yoankeo1:
  Ăn Kẹo
  Ăn Kẹo
 • :yogian8:
  Giận
  Giận
 • :yohonma2:
  Hồn Ma
  Hồn Ma
 • :yonong:
  Nóng Quá
  Nóng Quá
 • :yonheo:
  Bị Nhéo
  Bị Nhéo
 • :yoyeu1:
  Yêu
  Yêu
 • :yobichui:
  Bị Chửi
  Bị Chửi
 • :yoanbap:
  Ăn Bắp
  Ăn Bắp
 • :yoanmung2:
  Ăn Mừng
  Ăn Mừng
 • :yodaubung:
  Mắc Ấy
  Mắc Ấy
 • :yoan:
  Ăn
  Ăn
 • :yocodon:
  Cô Đơn
  Cô Đơn
 • :yogian4:
  Giận
  Giận
 • :yobenh:
  Bệnh
  Bệnh
 • :yosuynghi5:
  Suy Nghĩ
  Suy Nghĩ
 • :yocuoideu4:
  Cười Đểu
  Cười Đểu
 • :yobye:
  Bye
  Bye
 • :yokhoc1:
  Khóc
  Khóc
 • :yodieu2:
  Điệu
  Điệu
 • :yolay:
  Lạy Cụ
  Lạy Cụ
 • :yoalo:
  Alo
  Alo
 • :yotheduc1:
  Thể Dục
  Thể Dục
 • :yoankeo2:
  Ăn Kẹo
  Ăn Kẹo
 • :yodaumong:
  Đau Mông
  Đau Mông
 • :yoanmung1:
  Ăn Mừng
  Ăn Mừng
 • :yokhoc14:
  Khóc
  Khóc
 • :yogian1:
  Giận
  Giận
 • :youongnuoc:
  Uống Nước
  Uống Nước
 • :yolacdau1:
  Lắc Đầu
  Lắc Đầu
 • :yokhoc8:
  Khóc
  Khóc
 • :yoyoyo:
  Yo Yo
  Yo Yo
 • :yoanmi:
  Ăn Mì
  Ăn Mì
 • :yonguamui:
  Ngứa Mũi
  Ngứa Mũi
 • :yotheduc3:
  Thể Dục
  Thể Dục
 • :yongacnhien6:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yocua:
  Cưa
  Cưa
 • :yobicam:
  Bị Câm
  Bị Câm
 • :yohat1:
  Hát
  Hát
 • :yoso:
  Sợ
  Sợ
 • :yothaygiao:
  Thầy Giáo
  Thầy Giáo
 • :yonoel:
  Ông Già Noel
  Ông Già Noel
 • :yochaymau2:
  Chảy Máu Cam
  Chảy Máu Cam
 • :yoone1:
  Number One
  Number One
 • :yokinhlup:
  Kính Lúp
  Kính Lúp
 • :yoammuu:
  Âm Mưu
  Âm Mưu
 • :yocomeon:
  Come On
  Come On
 • :yoboiroi:
  Bối Rối
  Bối Rối
 • :yohi5:
  Hi
  Hi
 • :yoantrom:
  Ăn Trộm
  Ăn Trộm
 • :yogian13:
  Giận
  Giận
 • :yomacco7:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yohi1:
  Hi
  Hi
 • :yoone3:
  Number One
  Number One
 • :yomacco9:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yohi3:
  Hi
  Hi
 • :yohi7:
  Hi
  Hi
 • :yololang:
  Lo Lắng
  Lo Lắng
 • :yokhoc7:
  Khóc
  Khóc
 • :yobom:
  Bom
  Bom
 • :yono2:
  Lắc Đầu
  Lắc Đầu
 • :yobidanh2:
  Bị Đánh
  Bị Đánh
 • :yohi2:
  Hi
  Hi
 • :yotheduc2:
  Thể Dục
  Thể Dục
 • :yogian9:
  Giận
  Giận
 • :yonguamong:
  Ngứa Mông
  Ngứa Mông
 • :yochongmat:
  Chóng Mặt
  Chóng Mặt
 • :yochet:
  Thăng Thiên
  Thăng Thiên
 • :yothodai:
  Thở Dài
  Thở Dài
 • :yolucsi:
  Lực Sĩ
  Lực Sĩ
 • :yomacco8:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yodanhvo1:
  Đánh Võ
  Đánh Võ
 • :yoyeu5:
  Yêu
  Yêu
 • :yono:
  Biến Đi
  Biến Đi
 • :yoone2:
  Number One
  Number One
 • :yothatvong2:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :yongacnhien2:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yodemtien:
  Đếm Tiền
  Đếm Tiền
 • :yophunnuoc:
  Phun Nước Miếng
  Phun Nước Miếng
 • :yohocbai2:
  Học Bài
  Học Bài
 • :yodieu1:
  Điệu
  Điệu
 • :yocuoideu1:
  Cười Đểu
  Cười Đểu
 • :yoone4:
  Number One
  Number One
 • :yongacnhien4:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yochocque2:
  Chọc Quê
  Chọc Quê
 • :yonung:
  Nựng
  Nựng
 • :yogian14:
  Giận
  Giận
 • :yoimlang:
  Im Lặng
  Im Lặng
 • :yosuynghi2:
  Suy Nghĩ
  Suy Nghĩ
 • :yohonma3:
  Hồn Ma
  Hồn Ma
 • :yochuphinh:
  Chụp Hình
  Chụp Hình
 • :yodongbang:
  Đóng Băng
  Đóng Băng
 • :yobidanh3:
  Bị Đánh
  Bị Đánh
 • :yoluyenvo:
  Luyện Võ
  Luyện Võ
 • :yochoigame:
  Chơi Game
  Chơi Game
 • :yongacnhien7:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yogian2:
  Giận
  Giận
 • :yokhoc2:
  Khóc
  Khóc
 • :yonhaymua1:
  Nhảy Múa
  Nhảy Múa
 • :yoyeu7:
  Yêu
  Yêu
 • :yongacnhien8:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yocuoi:
  Cười
  Cười
 • :yomacco2:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yongap:
  Ngáp
  Ngáp
 • :yocuoideu3:
  Cười Đểu
  Cười Đểu
 • :yohonma1:
  Hồn Ma
  Hồn Ma