BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO
Bí ẩn Của Những điềm Chiêm Bao

Diễn tả

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh Sách Hình Diễn Tả

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Cu Hanh
 • :x
  :x
  :x
 • :yobongbong:
  Bong Bóng
  Bong Bóng
 • :yothatvong:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :yogian15:
  Giận
  Giận
 • :yonauan:
  Nấu Ăn
  Nấu Ăn
 • :yomacco1:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yogian5:
  Giận
  Giận
 • :yotheduc4:
  Thể Dục
  Thể Dục
 • :yogian6:
  Giận
  Giận
 • :yomua:
  Múa
  Múa
 • :yodanhvo2:
  Đánh Võ
  Đánh Võ
 • :yoyeu6:
  Yêu
  Yêu
 • :yohethon:
  Hết Hồn
  Hết Hồn
 • :yotapta:
  Tập Tạ
  Tập Tạ
 • :yohi8:
  Hi
  Hi
 • :yotieubay:
  Tiểu Bậy
  Tiểu Bậy
 • :yohi6:
  Hi
  Hi
 • :yongau2:
  Ngầu
  Ngầu
 • :yokhoc11:
  Khóc
  Khóc
 • :yoyeu3:
  Yêu
  Yêu
 • :yodieu3:
  Điệu
  Điệu
 • ;)
  ;)
  ;)
 • :))
  :))
  :))
 • :D
  :D
  :D
 • =))
  =))
  =))
 • >:D<
  >:D<
  >:D<
 • :-*
  :-*
  :-*
 • :((
  :((
  :((
 • :macco2:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :cuoi1:
  Cười
  Cười
 • :hi2:
  Hi
  Hi
 • :gian4:
  Giận
  Giận
 • :ammuu1:
  Âm Mưu
  Âm Mưu
 • :yeu1:
  Yêu
  Yêu
 • :thedo:
  Thẻ Đỏ
  Thẻ Đỏ
 • :chaymaucam:
  Chảy Máu Cam
  Chảy Máu Cam
 • :yosieunhan:
  Siêu Nhân
  Siêu Nhân
 • :yonhinhanh:
  Nhí Nhảnh
  Nhí Nhảnh
 • :yonoixau:
  Nói Xấu
  Nói Xấu
 • :nongnuc:
  Nóng Nực
  Nóng Nực
 • :yokhoc4:
  Khóc
  Khóc
 • :yokhoc5:
  Khóc
  Khóc
 • :yokhoc3:
  Khóc
  Khóc
 • :yonhaymua2:
  Nhảy Múa
  Nhảy Múa
 • :yokhoc9:
  Khóc
  Khóc
 • :bye1:
  Bye
  Bye
 • :)
  :)
  :)
 • :(
  :(
  :(
 • :khoc2:
  Khóc
  Khóc
 • :honma1:
  Hồn Ma
  Hồn Ma
 • :gian6:
  Giận
  Giận
 • :khoc1:
  Khóc
  Khóc
 • :hi1:
  Hi
  Hi
 • :huytsao:
  Huýt Sáo
  Huýt Sáo
 • :khoc3:
  Khóc
  Khóc
 • :gian7:
  Giận
  Giận
 • :bidanh:
  Bị Đánh
  Bị Đánh
 • :ngau:
  Ngầu
  Ngầu
 • :cuoi3:
  Cười
  Cười
 • :gian5:
  Giận
  Giận
 • :nhinhanh:
  Nhí Nhảnh
  Nhí Nhảnh
 • :ngacnhien2:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :ngap:
  Ngáp
  Ngáp
 • :yooi:
  Ói
  Ói
 • :alo:
  Alo
  Alo
 • :dabanh3:
  Đá Banh
  Đá Banh
 • :gian2:
  Giận
  Giận
 • :gian8:
  Giận
  Giận
 • :hethon:
  Hết Hồn
  Hết Hồn
 • :dongbang:
  Đóng Băng
  Đóng Băng
 • :thatvong1:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :tam:
  Tắm
  Tắm
 • :ngau1:
  Ngầu
  Ngầu
 • :robot:
  Robot
  Robot
 • :hi3:
  Hi
  Hi
 • :benh1:
  Bệnh
  Bệnh
 • :cuoi2:
  Cười
  Cười
 • :vanxin:
  Van Xin
  Van Xin
 • :suynghi1:
  Suy Nghĩ
  Suy Nghĩ
 • :lamngo:
  Làm Ngơ
  Làm Ngơ
 • :bungbu:
  Bụng Bự
  Bụng Bự
 • :dabanh2:
  Đá Banh
  Đá Banh
 • :nguamui:
  Ngứa Mũi
  Ngứa Mũi
 • :ngacnhien3:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :bittai:
  Bịt Tai
  Bịt Tai
 • :gian3:
  Giận
  Giận
 • :phunnuoc1:
  Phun Nước Miếng
  Phun Nước Miếng
 • :oi1:
  Ói
  Ói
 • :oi2:
  Ói
  Ói
 • :birthday:
  Happy Birthday
  Happy Birthday
 • :thoisao:
  Thổi Sáo
  Thổi Sáo
 • :domat:
  Đỏ Mặt
  Đỏ Mặt
 • :danh:
  Đánh
  Đánh
 • :thoimien:
  Thôi Miên
  Thôi Miên
 • :ammuu2:
  Âm Mưu
  Âm Mưu
 • :duaxe:
  Đua Xe
  Đua Xe
 • :dieu:
  Điệu
  Điệu
 • :oi3:
  Ói
  Ói
 • :khoc4:
  Khóc
  Khóc
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :thodai1:
  Thở Dài
  Thở Dài
 • :thatvong2:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :xindeu:
  Xin Đểu
  Xin Đểu
 • :uongnuoc:
  Uống Nước
  Uống Nước
 • :phunnuoc2:
  Phun Nước Miếng
  Phun Nước Miếng
 • :cuoi4:
  Cười
  Cười
 • :thatvong3:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :tungkinh:
  Tụng Kinh
  Tụng Kinh
 • :one:
  Number One
  Number One
 • :dabanh1:
  Đá Banh
  Đá Banh
 • :honma2:
  Hồn Ma
  Hồn Ma
 • :thevang:
  Thẻ Vàng
  Thẻ Vàng
 • :codon:
  Cô Đơn
  Cô Đơn
 • :hi4:
  Hi
  Hi
 • :thatvong4:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :bye2:
  Bye
  Bye
 • :thodai2:
  Thở Dài
  Thở Dài
 • :khoc5:
  Khóc
  Khóc
 • :gian9:
  Giận
  Giận
 • :khoc6:
  Khóc
  Khóc
 • :hi5:
  Hi
  Hi
 • :ngu:
  Ngủ
  Ngủ
 • :suynghi2:
  Suy Nghĩ
  Suy Nghĩ
 • :macco1:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :hi6:
  Hi
  Hi
 • :gian10:
  Giận
  Giận
 • :thatvong5:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :chet:
  Chết
  Chết
 • :chongmat:
  Chóng Mặt
  Chóng Mặt
 • :thatvong6:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :hi7:
  Hi
  Hi
 • :ngacnhien4:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :hi8:
  Hi
  Hi
 • :ammua3:
  Âm Mưu
  Âm Mưu
 • :yeu2:
  Yêu
  Yêu
 • :uot:
  Ướt Nhẹp
  Ướt Nhẹp
 • :ngugat:
  Ngủ Gật
  Ngủ Gật
 • :ngontay:
  Ngón Tay
  Ngón Tay
 • :angle:
  Angle
  Angle
 • :gian11:
  Giận
  Giận
 • :lacdau:
  Lắc Đầu
  Lắc Đầu
 • Yoyo Cici
 • :yosuynghi1:
  Suy Nghĩ
  Suy Nghĩ
 • :yolonmeo:
  Lộn Mèo
  Lộn Mèo
 • :yogian10:
  Giận
  Giận
 • :yoboi:
  Bơi
  Bơi
 • :yochoi:
  Đi Chơi
  Đi Chơi
 • :yogoidien:
  Gọi Điện
  Gọi Điện
 • :yohoatien:
  Hỏa Tiễn
  Hỏa Tiễn
 • :yotutu:
  Tự Tử
  Tự Tử
 • :yokhoc12:
  Khóc
  Khóc
 • :yongacnhien5:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yochaymau1:
  Chảy Máu Cam
  Chảy Máu Cam
 • :yomacco4:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yoankeo1:
  Ăn Kẹo
  Ăn Kẹo
 • :yohonma2:
  Hồn Ma
  Hồn Ma
 • :yongacnhien3:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yosuynghi4:
  Suy Nghĩ
  Suy Nghĩ
 • :yogian11:
  Giận
  Giận
 • :yodanhrang:
  Đánh Răng
  Đánh Răng
 • :yoyeu1:
  Yêu
  Yêu
 • :yobichui:
  Bị Chửi
  Bị Chửi
 • :yoanbap:
  Ăn Bắp
  Ăn Bắp
 • :yogian8:
  Giận
  Giận
 • :yonong:
  Nóng Quá
  Nóng Quá
 • :yogian3:
  Giận
  Giận
 • :yonheo:
  Bị Nhéo
  Bị Nhéo
 • :yoan:
  Ăn
  Ăn
 • :yocodon:
  Cô Đơn
  Cô Đơn
 • :yobenh:
  Bệnh
  Bệnh
 • :yoanmung2:
  Ăn Mừng
  Ăn Mừng
 • :yodaubung:
  Mắc Ấy
  Mắc Ấy
 • :yokhoc1:
  Khóc
  Khóc
 • :yodieu2:
  Điệu
  Điệu
 • :yogian4:
  Giận
  Giận
 • :yosuynghi5:
  Suy Nghĩ
  Suy Nghĩ
 • :yocuoideu4:
  Cười Đểu
  Cười Đểu
 • :yobye:
  Bye
  Bye
 • :yotheduc1:
  Thể Dục
  Thể Dục
 • :yoankeo2:
  Ăn Kẹo
  Ăn Kẹo
 • :yodaumong:
  Đau Mông
  Đau Mông
 • :yolay:
  Lạy Cụ
  Lạy Cụ
 • :yoalo:
  Alo
  Alo
 • :yogian1:
  Giận
  Giận
 • :yolacdau1:
  Lắc Đầu
  Lắc Đầu
 • :yoanmung1:
  Ăn Mừng
  Ăn Mừng
 • :yokhoc14:
  Khóc
  Khóc
 • :yotheduc3:
  Thể Dục
  Thể Dục
 • :yongacnhien6:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :youongnuoc:
  Uống Nước
  Uống Nước
 • :yoyoyo:
  Yo Yo
  Yo Yo
 • :yoanmi:
  Ăn Mì
  Ăn Mì
 • :yonguamui:
  Ngứa Mũi
  Ngứa Mũi
 • :yohat1:
  Hát
  Hát
 • :yoso:
  Sợ
  Sợ
 • :yothaygiao:
  Thầy Giáo
  Thầy Giáo
 • :yocua:
  Cưa
  Cưa
 • :yokhoc8:
  Khóc
  Khóc
 • :yobicam:
  Bị Câm
  Bị Câm
 • :yokinhlup:
  Kính Lúp
  Kính Lúp
 • :yocomeon:
  Come On
  Come On
 • :yoboiroi:
  Bối Rối
  Bối Rối
 • :yonoel:
  Ông Già Noel
  Ông Già Noel
 • :yochaymau2:
  Chảy Máu Cam
  Chảy Máu Cam
 • :yoone1:
  Number One
  Number One
 • :yohi1:
  Hi
  Hi
 • :yoone3:
  Number One
  Number One
 • :yoammuu:
  Âm Mưu
  Âm Mưu
 • :yoantrom:
  Ăn Trộm
  Ăn Trộm
 • :yogian13:
  Giận
  Giận
 • :yomacco7:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yohi3:
  Hi
  Hi
 • :yohi7:
  Hi
  Hi
 • :yololang:
  Lo Lắng
  Lo Lắng
 • :yobom:
  Bom
  Bom
 • :yohi5:
  Hi
  Hi
 • :yomacco9:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yohi2:
  Hi
  Hi
 • :yogian9:
  Giận
  Giận
 • :yokhoc7:
  Khóc
  Khóc
 • :yono2:
  Lắc Đầu
  Lắc Đầu
 • :yobidanh2:
  Bị Đánh
  Bị Đánh
 • :yolucsi:
  Lực Sĩ
  Lực Sĩ
 • :yomacco8:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yodanhvo1:
  Đánh Võ
  Đánh Võ
 • :yotheduc2:
  Thể Dục
  Thể Dục
 • :yochongmat:
  Chóng Mặt
  Chóng Mặt
 • :yochet:
  Thăng Thiên
  Thăng Thiên
 • :yothodai:
  Thở Dài
  Thở Dài
 • :yono:
  Biến Đi
  Biến Đi
 • :yoone2:
  Number One
  Number One
 • :yothatvong2:
  Thất Vọng
  Thất Vọng
 • :yodemtien:
  Đếm Tiền
  Đếm Tiền
 • :yonguamong:
  Ngứa Mông
  Ngứa Mông
 • :yoyeu5:
  Yêu
  Yêu
 • :yodieu1:
  Điệu
  Điệu
 • :yoone4:
  Number One
  Number One
 • :yongacnhien2:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yophunnuoc:
  Phun Nước Miếng
  Phun Nước Miếng
 • :yohocbai2:
  Học Bài
  Học Bài
 • :yoimlang:
  Im Lặng
  Im Lặng
 • :yosuynghi2:
  Suy Nghĩ
  Suy Nghĩ
 • :yohonma3:
  Hồn Ma
  Hồn Ma
 • :yocuoideu1:
  Cười Đểu
  Cười Đểu
 • :yochocque2:
  Chọc Quê
  Chọc Quê
 • :yonung:
  Nựng
  Nựng
 • :yogian14:
  Giận
  Giận
 • :yodongbang:
  Đóng Băng
  Đóng Băng
 • :yobidanh3:
  Bị Đánh
  Bị Đánh
 • :yoluyenvo:
  Luyện Võ
  Luyện Võ
 • :yongacnhien7:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yongacnhien4:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yochuphinh:
  Chụp Hình
  Chụp Hình
 • :yochoigame:
  Chơi Game
  Chơi Game
 • :yokhoc2:
  Khóc
  Khóc
 • :yogian2:
  Giận
  Giận
 • :yomacco2:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yongap:
  Ngáp
  Ngáp
 • :yocuoideu3:
  Cười Đểu
  Cười Đểu
 • :yonhaymua1:
  Nhảy Múa
  Nhảy Múa
 • :yoyeu7:
  Yêu
  Yêu
 • :yongacnhien8:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yocuoi:
  Cười
  Cười
 • :yogatdau:
  Gật Đầu
  Gật Đầu
 • :yongacnhien9:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yotunghoa:
  Tung Hoa
  Tung Hoa
 • :yohonma1:
  Hồn Ma
  Hồn Ma
 • :yodotphao"
  Đốt Pháo
  Đốt Pháo
 • :yongacnhien1:
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :yodideu:
  Đi Đều
  Đi Đều
 • :yothadieu:
  Thả Diều
  Thả Diều
 • :yotuphu2:
  Tự Phụ
  Tự Phụ
 • :yodieu4:
  Điệu
  Điệu
 • :yoyeu2:
  Yêu
  Yêu
 • :yomacco3:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yokiss:
  Kiss
  Kiss
 • :yochocque1:
  Chọc Quê
  Chọc Quê
 • :yocuoideu2:
  Cười Đểu
  Cười Đểu
 • :yovotay:
  Vỗ Tay
  Vỗ Tay
 • :yosuynghi3:
  Suy Nghĩ
  Suy Nghĩ
 • :yoho:
  Ho
  Ho
 • :yogian12:
  Giận
  Giận
 • :yokhoc10:
  Khóc
  Khóc
 • :yonhinlen:
  Nhìn Lén
  Nhìn Lén
 • :yohamtien:
  Ham Tiền
  Ham Tiền
 • :yohocbai1:
  Học Bài
  Học Bài
 • :yoantan:
  Ăn Tán
  Ăn Tán
 • :yobatman:
  Batman
  Batman
 • :yotuphu4:
  Tự Phụ
  Tự Phụ
 • :yohat:
  Ca Hát
  Ca Hát
 • :yobidanh1:
  Bị Đánh
  Bị Đánh
 • :yoxichdu:
  Xích Đu
  Xích Đu
 • :yogian7:
  Giận
  Giận
 • :yotam:
  Tắm
  Tắm
 • :yobidanh4:
  Bị Đánh
  Bị Đánh
 • :yotuphu1:
  Tự Phụ
  Tự Phụ
 • :yokhoc13:
  Khóc
  Khóc
 • :yotuphu3:
  Tự Phụ
  Tự Phụ
 • :yotungkinh:
  Tụng Kinh
  Tụng Kinh
 • :yoyeu4:
  Yêu
  Yêu
 • :yomacco5:
  Mắc Cỡ
  Mắc Cỡ
 • :yongau1:
  Ngầu
  Ngầu
 • :yohonma4:
  Hồn Ma
  Hồn Ma
 • :yophuthuy:
  Phù Thủy
  Phù Thủy
 • :yongau3:
  Ngầu
  Ngầu