Đang có ý định thành lập rock band. Cần tìm Bass và Drum. Trình độ sao cũng được. Miễn có đam mê. Liên hệ nick yh:toimoibietyeu_ct. Đt:01269388909