BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO
Bí ẩn Của Những điềm Chiêm Bao
kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Công thức thiết kế Áo sơ mi Nam + Nữ

 1. #1
  Gia nhập
  19/12/2008
  Nơi cư ngụ
  White House, 1600, Pennsylvania NW, Washington, D.C..
  Bài gởi
  2,772
  Gold CTC
  54,580
  Tiết kiệm
  6,044
  Thanks
  1,558
  Thanked 1,013 Times in 571 Posts

  Mặc định Công thức thiết kế Áo sơ mi Nam + Nữ

  Áo Nam nà
  ÁO SƠ MI NAM

  Hình vẽ

  I. ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG
  -Là kiểu áo sơ mi daì tay ,cổ đứng chân rời
  -có một túi ngực bên thân trái
  -Câù vai rời xếp li hai bên
  -Bác tay tròn ,thep tay chữ I
  II. KÝ HIỆU VÀ SỐ ĐO
  -Dài áo(Da) = 74 cm -Vòng cổ (Vc) = 37 cm
  -Dài eo sau (Des) = 42 cm -Vòng ngực(Vn) = 86 cm
  -Rộng vai (Rv) = 46 cm -Cử động ngực (Cđ) = 8 cm
  -Xuôi vai (Xv)= 5,5 cm -Cử động nách (Cđn) = 6 cm
  -Dài tay (Dt) = 59 cm
  (Lượng cử động nách và cử động ngực có thể thay đổi )
  III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ
  III.1 THÂN SAU
  III.1.1Xác định các đường ngang
  -Gập vai theo chiều dọc mặt phải vaò trong ,từ đường gập đó tính toạ độ sau :
  -AE = Da = Sđ = 74 cm
  -AB = Bản cầu vai (Bcv) = 8 (TB)
  -AC = Hạ nách sau (Hns) =1/4Vn+Cđn = 27.5 cm
  -AD = Des = Sđ = 46 cm
  (Hoặc tính theo công thứces = 60% Da+ 2 = 46 cm)
  III.1.2Vòng nách
  -BB1 = Rộng chân cầu vai thân áo =1/2Rv + 2.5(ly) = 25.5 cm
  -CC1 = Rộng ngang nách thân sau (Rnnts) = 1/4Vn + cđ = 29.5 cm
  -CC2 = Rbv = 1/2Rv +1 = 24 cm
  -Nối B1->C2
  -B1B2=Giảm xuôi vai thân áo=1ữ 1.5 cm
  -Trên C2B2lấy C2C3 = 1/3 C2B2
  -Nối C1->C3: C1C4 = C4C3
  -Nối C2->C4 C4C5 = 1/4 C4C2
  -Nối vòng nách từ B2->C3->C5->C1 theo làn cong đều
  -BB3=1/3 Rộng chân cầu vai (BB1)
  -Vẽ đường chân cầu vai từ B->B3->B2
  -Trên đường rộng chân cầu vai lấy B2B4 =1/6 Rv = 7.7 cm
  -B4B5 = Rộng ly = 3 cm
  -B6 : Tâm ly là trung điểm của B4B5 .Qua B6 dựng đường thẳng a vuông góc với BB1
  -Qua B4 dựng đường thẳng b vuông góc với BB1
  -Từ B5 kẻ đưòng thảng // với BB1 cắt b tại B7 .Nối B2B7 kéo dài cắt a tai A1.Nối B5 a1
  -Vẽ lại đường chân cầu vai từ B->B3->B5->a1-> B7->B2
  III.1.3Sườn áo
  -DD1 = Rộng ngang eo thân sau (Rnets) = Rnnts (CC1) - 1 = 28.5 cm
  - EE1 = Rộng ngang gấu7s thân sau(Rngts) = Rnnts (CC1) = 29.5 cm
  -Vạch đường sừơn từ C1->D1->E1
  -Đuôi tôm E1E1 = 5 ữ 7 cm
  -EE2 = 1/2 EE1 (hoặc = 1/3 EE1) . Nối E2E1. Chia đoạn E1E2 thành 4 đoạn bằng nhau được các điểm E4 ,E3,E5
  -E2E4 = E4E3 = E3E5 = E5E1
  -Vẽ gấu áo theo làn cong đều
  Cầu vai
  -Gập vảI theo chiều ngang gập phảI vào trong.
  -AB = Bản cầu vai = 8(TB)
  -AA1 =Rộng ngang cổ (Rnc) = 1/6 Vc+ (1.5-2)=7.8
  -A1A2= Mẹo cổ = 4.5 (Tb).
  (hoặc tính theo công thức Mẹo cổ = 1/6 Vc-1 .Mủo cổ phụ thuộc vao chòm cầu vai ít hay nhiều Vai U hay vai gầy”)
  -A1A3 = A3A. Nối A3A2
  -A4A2 = A4A3 .Nối A1A4
  -A4A5= 1/3 A4A1
  -Vạch vòng cổ từ A->A3->A5->A2
  -Từ A2 kẻ đường thẳng A2A6 song song BB1.
  BB8(Rộng chân Cv) = 1/2 Số đo Rv = 23 cm
  Qua B8 dựng đường thẳng // AB cắt A2A6 tại A7
  A7A8 (Hạ Xv) = Sđ Xv – (1 ữ 1,5 ) = 4,5 cm
  A8A8 = 1 cm . Nối vai con A2A8 . Vạch đường nách phần cầu vai từ A8 -> A8
  III.2 THIẾT KẾ THÂN TRƯỚC
  -Kẻ đường gập nẹp// cách mép vảI 3,5 cm
  -Kẻ đương giao khuy // cách đường nẹp áo 1,7 cm ,đặt thân sau lên thân trước sao cho đường gập sống lưng trùng với đường giao khuy
  -Sang dấu các đường ngang nách ngang eo , ngang gấu :
  +Cắt đường ngang nách tại C6C7
  +cắt đường ngang eo tại D2D3
  +Cắt đường ngang gấu tại E2E3
  -Riêng đường ngang A sang dấu thấp hơn 2 cm cắt dường gập nẹp tại A9 (Có nghĩa :C6C9(Hạ nách trước) = AC (Hạ nách trước) =AC (Hạ nách sau) – 2 = 25,5 cm )
  III.2.1 Vòng cổ vai con
  -A9A10(Rnc) = 1/6 Vc + 2 = 8,1 cm
  -A9A12 = A10A11 (Hạ sâu cổ) = 1/6 Vc + 0,5 = 6,6 cm
  NốiA10A12
  A13A10 = A13A12
  -Nối A11 và A13
  -Trên dường A11A13 lấy A13A14 = 1/3 A11A13
  -Vạch vòng cổ từ A12-> A14 ->A10 theo làn cong đều
  -Kẻ đường hạ xuống vai song song A9A10 bằng số đo Xv=5.5 cm
  -A10A15( vai con TT) = Vai con TS(A2A1)-(0ữ 0.5)
  III.2.2 Vòng nách
  -C7C8 (Rộng TT) = CC1(Rộng TS) = 29,5 cm
  -A15A16 = 1 ữ 1.5 cm
  - Từ A16 cát đường ngang nách tại C9
  - Trên đường C9C16 lấy C9C10 = 1/3 C9A!16 +1
  -Nối C8C10 :C8C11 = C11C10
  - Nối C9C11 : C12C9 = C11C12
  -Vạch vòng nách từ A15C10C12C8 theo làn cong đều

  III.2.4 Sườn áo
  -DD3 (Rộng ngang eo TT) = DD1 (Rộng ngang eoTS) = 28,5 cm
  -E3E4 (Rộng ngang gấu TT) = EE1 (Rộng ngang gấu TS) = 29,5 cm
  Vạch sườn áo từ C8-> D4-> E4 theo làn cong đều
  E2E5 (Sa gấu) = 1,5 cm
  -Từ E5 kẻ đường thẳng vuông góc với đường gập nẹp , trên đó lấy:
  -E5E6 = 1/2 E2E4
  -E4E7 (Đuôi tôm) = 5 ữ 10 cm
  -Nối E7E6
  E7E8 = 1/2 E7E6
  -Từ trung điểm E8E6 lấy xuống (E9) = 0,5 ữ1 cm
  -Vạch làn gấu từ E5 E6 E9 E8 E10E7 theo làn cong trơn đều

  III.2.4 Túi áo
  -T cách họng cổ (A10 ) = 18 ữ 20 cm
  -Cách gập nẹp = 6 ữ 6.5 cm
  -TT1 = Rộng miệng túi ( TT 1// C6C8) = 12 ữ 14 cm.
  -TT2 = Dài miệng túi ( TT2 // A9A5 ) = TT1+1
  -T2T3 = TT1; T1T3 = TT2
  -T2T4 = T2T5 = 2.5cm Nối T4T5. T6T4 = T4T5
  - Vẽ đáy túi theo làn cong đều từ T5 qua điểm 1/2 T2T6 T4 T7
  - T7T8 là tâm túi
  - Vẽ đáy túi bên sườn bằng cách lấy đối xứng qua T7T8
  III.2.5 Ra đường may
  - Vai con , vòng nách, sườn áo, gấu áo, xung quanh túi cắt dư 1cm
  - Vòng cổ cắt dư 0.7 cm
  - Miệng túi cắt dư 4 cm
  - Bụng tay, đầu tay, cửa tay cắt dư 1 cm

  III.3 Tay áo
  III.3.1 Xác định các đường ngang :
  - Gập vải theo chiều dọc, mặt phải vào trong, dựa vào đường gập xác định các đoạn sau
  - AC ( Dài tay) = Sđ Dt – Rộng bác tay = 53 cm
  - AB ( Hạ mang tay ) = 1/10 Vn = 8.6 cm
  - Từ A, B, C kẻ các đường ngang vuông góc vào trong
  III.3.2 .Đầu tay
  - AB1 = 1/2 Chu vi vòng nách ( TT + TT) – 0.5 = 28 cm
  - Chia đường AB1 thành 3 phần bằng nhau ( AA1 = A1A2 = A2B1)
  - Vẽ đầu tay mang sau từ A A2 B1 theo làn cong đều ( Tại A1 đánh cong lên (1.5 ữ 2) và tại điểm giữa của A2B1 đánh cong xuống (0.5 ữ 0.7)
  - Vẽ đầu tay mang trước hụt hơn đầu tay mang sau 1cm tại điểm giưa đầu tay mang sau theo làn cong đều.
  III.3.3. Bụng tay
  - CC1 ( Rộng cửa tay) = 3/4 BB1( Rộng bắp tay)
  - Nối bụng tay B1C1
  - CC2 = C2C1
  - Từ C2 kẻ // đường sống tay lấy từ C2C3 ( Xẻ thép tay) = 9 ữ 13 cm
  - Xẻ thép tay bên mang sau.
  III.4 . Cổ áo, bác tay, thép tay
  III.4.1 Cổ áo
  a. Chân cổ
  - Gập vải theo chiều ngang vải , mặt phải dựa vao trong, dựa vào đường gập tính các đoạn sau:
  -AB = 1/2 Dài chân cổ = 1/2 Chu vi vòng cổ
  -B lấy vào C = 2,5 cm
  -AD = 1/2 Vòng cổ thân sau
  -Từ điểm AB dựng đường thẳng vuông góc lên phía trên
  -AA1 = 0,5
  -A1A2 = Bản to chân cổ = 3 cm
  -BB1 = 2,5 cm
  -Vạch đường cong má cổ từ A1D B1
  -B1B2 = 1,7 cm
  -Nối A2B2 cắt đường C kéo dài tại C1.Nối B1C1 .Nguýt tròn đầu cổ từ B1C1A2
  b.Bản cổ
  -A2A3 = 2 cm
  -A3A4 =4 cm
  -Từ A4 kẻ vuông góc ra cắt đương ngang B tai B3
  -Nối C1B3 kéo dài bằng cạnh vát cổ C1B4 = 6,5 cm (TB)
  -Đánh cong hoàn chỉnh cổ từ A4B4 , từ A3 C1
  III.4.2 .Măng séc
  -Gập đôi vải theo chiều ngang hai mặt phải úp vào nhau
  -AB = 5 ữ 6,5 cm
  -AA1 = BB1 = 11,5 ữ12,5 cm
  -B1B2 = B1B3 = 2,5 cm . Nối B2B3
  -B4 là trung điểm B2B3
  -B4B5 = 1/3 B4B1 (Hoặc có thể B4B5 = 1/2 B4B1) .
  Vẽ hoàn chỉnh măg séc từ BB2B5B3B1
  III.4.3 Thép tay
  -AB (Bản rộng mặt ngoài thép tay) = BC ( Bản rộng mặt trong thép tay) = 2,5 cm
  - Từ A, B, C dựng đường vuông góc lên phía trên được các đường: a, b,c
  - AA1 ( dài thép tay) = 13 ữ 14 cm
  - A1A2 ( dài mỏ nhọn ) = 1 ữ 1,5 cm
  - A2A3 ( dài điểm chặn ) = 3 ữ 4,5 cm
  - Từ A1 ,A2 , A3 trên đường vuông góc a kẻ các đường ngang cắt b tại A2 ,cắt c tại
  A3.
  -A2A1 = 1/2 AB.
  - Dựng mỏ nhọn thép tay từ A1 A1 A2 A3.
  - Ta được chu vi thép tay hoàn chỉnh : A A1 A1 A2 A3 C.
  I don't care..!!

 2. #2
  Gia nhập
  19/12/2008
  Nơi cư ngụ
  White House, 1600, Pennsylvania NW, Washington, D.C..
  Bài gởi
  2,772
  Gold CTC
  54,580
  Tiết kiệm
  6,044
  Thanks
  1,558
  Thanked 1,013 Times in 571 Posts

  Mặc định

  Đây là công thức TK áo sơ mi nữ.
  Cách thức tiến hành TK thì giống áo sơ mi nam thôi, mình chỉ làm ảnh minh họa cho công thức TK áo sơ mi nam, theo đó với công thức có sẵn này, các bạn hoàn toàn có thể TK cho mình bộ mẫu áo sơ mi nữ, tùy thuộc vào từng dáng người và ưu khuyết điểm của cơ thể mà chọn lượng cử động, số đo hạ xuôi vai... cho hợp lý nhé !


  I ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG
  -áo sơ mi dài tay cổ dứng chân rời
  -thân sau có cầu vai rời không xếp ly
  II KÍ HIỆU VÀ SỐ ĐO
  -Da = Sđ = 64 cm Vm = 88 cm
  -De = 37 cm Vn = 86 cm
  -Xv = 4,5 cm Dt = 52 cm
  -Vc = 36 cm Rv = 38 cm
  III PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ
  III . 1 Thiét kế thân sau
  III . 1. 1 Xác định các đường ngang
  -Gập vảI theo chiều dọc , mặt phảI vào trong . Từ đường gập đó tính các đoạn sau :
  -Da = Sđ = 64 cm
  -Bản cầu vai (Bcv) = 8 cm(Tb)
  -Hạ nách sau (Hns) = 1/4 Vn + 1 (0,5 ÷ 2) = 22,5 cm
  -Hạ eo = Sđ = 37 cm
  -Từ các điểm vừa xác định kẻ các đường ngang vuông góc vào trong
  III .1 . 2 Vòng nách
  -Rộng chân cầu vai thân áo = 1/2 Rv = 19 cm
  -Rộng ngang nách thân sau (Rnnts) = 1/4 Vn + 2 = 23,5 cm
  -Rộng bả vai = 1/2 Rv – 1 =18 cm
  -Giảm xuôi vai thân áo = 1 cm
  -Vẽ đường chân cầu vai từ vị trí 1/3 của rộng chân cầu vai thân áo
  -Vẽ vòng nách qua điểm 1/4 theo làn cong đều
  III .1. 3 Sườn , gấu áo
  -Rộng ngang eo = Rộng TS – 2 = 21,5 cm
  -Rộng ngang gấu thân sau (Rngts) = 1/4 Vm + 2 = 24 cm
  -Vạch đường sườn áo
  III. 1 .4 Cầu vai
  -Gập vải theo chiều ngang , mặt phải vào trong
  -Bản cầu vai = 8 cm (Tb)
  -Rộng ngang cổ (Rnc) = 1/6 Vc + 1,5 = 7,5 cm
  -Mẹo cổ = 2,5 cm(Tb)
  -Kẻ đường phân giác của góc tạo bởi đường rộng ngang cổ và mẹo cổ có độ dài bằng mẹo cổ
  -Vạch vòng cổ theo vị trí 2/3 của đường phân giác
  -Rộng chân cầu vai = 1/2 Rv = 19 cm
  -Hạ xuôI vai = Sđ Xv – 0,5 cm =4 cm
  -Từ hạ Xv lấy ra = 1 cm
  -Nối vai con thân sau
  -Vẽ vòng nách qua cầu vai
  III . 2 Thiết kế thân trước
  -Kẻ đường gập mép // cách mép vải 3 cm
  -Kẻ đường giao khuy // cách đường nẹp áo 1,7 cm
  -Đặt thân sau lên phần vải thân trước sao cho đường sống lưng trùng với đường khuy
  -Sang dấu các đường ngang nách , ngang eo , ngang gấu , ngang cổ
  III . 2 . 1 Vòng cổ , vai con
  -Rộng ngang cổ = 1/6 Vc +2 = 8 cm
  -Hạ sâu cổ =1/6 Vc +1,5 = 7,5 cm
  -Vạch vòng cổ qua vị tri 1/3 theo làn cong đều
  -Kẻ đường hạ Xv // và = 4,5 cm
  -Vai con thân trước = Vai con thân sau – 0,5 cm
  III . 2 . 2 Vòng nách
  -Rộng thân trước = 1/4 Vn + 3,5 = 25 cm
  -Giảm đầu vai = (1,5 ÷ 2) cm
  -Từ giảm đầu vai kẻ vuông góc xuống phía dưới . chia đường thẳng đó thành 2 phần bằng nhau
  -Vạch vòng nách qua vị trí 1/2 theo làn cong đều
  III . 2 . 3 Sườn ,gấu áo
  -Rộng ngang eo = Rộng TT – 2 =23 cm
  -Rộng ngang gấu TT = 1/4 Vm + 3,5 =25.5 cm
  -Vạch sườn áo
  - Sa gấu = 1,5 cm
  -Vạch làn gấu theo làn cong trơn đều
  III . 2 . 4 Ra đường may
  -Vai con ,vòng nách ,sườn áo ,gấu áo cắt dư 1 cm
  -Vòng cổ cắt dư 0.7 cm
  III . 3 Tay áo
  III . 3 . 1 Xác định các đường ngang
  -Gập vải theo chiều dọc, mặt phảI vào trong, dựa vào đường gập xác định các đoạn sau:
  -Dài tay = Sđ Dt – Rộng bác tay = 48 cm
  -Hạ mang tay = 1/10 Vn +(1,5÷2,5) = 10,1 cm
  -Từ các điểm vừa xác định kẻ các đường ngang vuông góc vào trong
  III . 3 . 2 Đầu tay
  -Rộng bắp tay = 1/2 (Chu vi vòng nách TT + TS)
  -Chia đường chéo đầu tay thành bốn phần bằng nhau
  -Vẽ đầu tay mang sau theo mang cong đều(Tại điểm 1/4 từ điểm rộng bắp tay đánh xuống(0,5 ÷0,7) cm và tại điểm 1/3 rộng bắp tay đánh cong lên (2 ÷ 2,5) cm )
  -Vẽ đầu tay mang trước hụt hơn đầu tay mang sau 1 cm tại điểm giữa của đầu tay mang sau theo làn cong đều
  III . 3 . 3 Bụng tay
  -Rộng cửa tay = 3/4 Rộng bắp tay
  -Đánh đường bụng tay cong vào 0,5 cm tại điểm giữa bụng tay
  -Mở cửa tay = 8 cm
  III . 3 . 4 Cổ áo ( Tương tự áo sơ mi nam)
  -Riêng cạnh vát bản cổ (7 ÷ 8 ) cm
  III . 3 . 5 Bác tay ( Tương tự áo sơ mi nam)

  Đây là ảnh minh họa cho công thức TK áo sơ mi nam, nhưng các bạn có thể hoàn toàn theo đó để làm cho mình mẫu áo sơ mi nữ nhé. Nhớ theo trình tự TK
  I don't care..!!

 3. The Following User Says Thank You to ItsMjh For This Useful Post:

  _Unbreakable_ (01-03-2009)

 4. #3
  Gia nhập
  10/02/2009
  Nơi cư ngụ
  địa ngục sâu thẳm
  Bài gởi
  1,283
  Gold CTC
  2,777
  Tiết kiệm
  980
  Thanks
  248
  Thanked 200 Times in 129 Posts

  Mặc định

  mờ mắt....mờ mắt

 5. #4
  Gia nhập
  09/02/2009
  Nơi cư ngụ
  Vườn C4 Chua..
  Bài gởi
  1,377
  Gold CTC
  2,080
  Tiết kiệm
  0
  Thanks
  47
  Thanked 182 Times in 138 Posts

  Mặc định

  cha nội đang học thiết kế thời trang hay sao mà hổm rày toàn post về đồ.. ráng đi mai mốt ông sẽ được có mặt trên " ÉP TI VI " (Fashion.TV)
  Anhh ! Có yêu em k ? Ờ
  Anhhh ! Có yêu em k ? Ờ......Tránh ra coi bà nội....
  Anhhhhhhh ! yêu em ko ? Có
  Vậy hả ? Em cũng yêu anh nữa !

 6. #5
  Gia nhập
  19/12/2008
  Nơi cư ngụ
  White House, 1600, Pennsylvania NW, Washington, D.C..
  Bài gởi
  2,772
  Gold CTC
  54,580
  Tiết kiệm
  6,044
  Thanks
  1,558
  Thanked 1,013 Times in 571 Posts

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi Trai_C4_Chua Xem Bài Gởi
  cha nội đang học thiết kế thời trang hay sao mà hổm rày toàn post về đồ.. ráng đi mai mốt ông sẽ được có mặt trên " ÉP TI VI " (Fashion.TV)
  Năm ngoái nó tàu FTV nó wa VN đó. Vui lém.Mà.... ko dc đi
  I don't care..!!

 7. #6
  Gia nhập
  07/09/2008
  Nơi cư ngụ
  .............
  Bài gởi
  3,904
  Gold CTC
  219,453
  Tiết kiệm
  0
  Thanks
  1,929
  Thanked 1,158 Times in 683 Posts

  Mặc định

  Cái này dành cho thơ may nà, chứ dân thường như mình thì...
  Don’t let it fade out of sight,
  Just let the moments sweep us both away,
  Lifting us to where we both agree.
  This is timeless...
  PicHippo.com

 8. #7
  Gia nhập
  19/12/2008
  Nơi cư ngụ
  White House, 1600, Pennsylvania NW, Washington, D.C..
  Bài gởi
  2,772
  Gold CTC
  54,580
  Tiết kiệm
  6,044
  Thanks
  1,558
  Thanked 1,013 Times in 571 Posts

  Mặc định

  Un đang kiếm aó sơmi đó. Tự lèm 1 caí ruì mặc... chắc ko dám ra đường wa'
  I don't care..!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •